Centrum léčby chronických ran

Informace

Našeambulance se zabývá moderní léčbou chronických ran, jedná se o tzv. vlhkou terapii. Výhodou je minimální bolest při převazech. Pacienti jsou schopni po předchozím zaškolení odborným personálem provádět převazy většinou sami.

Starší, či jinak handikepovaní pacienti jsou převazováni ve spolupráci s domácí péčí, která za pacientem dojíždí dle doporučení lékaře přímo domů. Další nespornou výhodou je menší frekvence převazů a zkrácená doba hojení.