Centrum prevence kožních nádorů

Informace

Naše pracoviště získalo certifikát Centra prevence kožních nádorů již v roce 2007, naším úkolem je včasné vyhledání, zhodnocení kožních nádorů a následné sledování - dispenzarizace - pacienta.

Pravidelně se účastníme Euromelanomaday, evropského dne boje proti melanomu, který každý rok připadá na první polovinu května.

V tento den jsou zájemci o vyšetření podezřelých kožních projevů vyšetřováni zcela zdarma.

Na vyšetření kůže objednávejte směle sebe i své blízké na telefonním čísle: 596 752 401.

"Je lepší přijít desetkrát zbytečně, než jednou pozdě..."